Naše služby

Arboristické zásahy. Nabízíme komplexní péči o stromy od bezpečnostních řezů až po zdravotní.

Instalace bezpečnostních vazeb. Vazby statické i dynamické. V případě potřeby posoudíme stav stromu a navrhneme vhodný typ vazby.

Rizikové káceníKácíme pomocí stromolezecké techniky, v nejnutnějších případech za pomoci mechanizace. Provádíme kácení v blízkosti budov, VVN, VN a ostatních sítí. V těžko přístupných lokalitách, v blízkosti dopravní infrastruktury a všude tam, kde nejde kácet běžným postupem.

Ošetření živých plotů, keřů, ovocných stromů a zahrad jako celku.

Kalamitní zásahy. Výjezdy k akutním případům 24 hodin denně.

Nabízíme. Certifikát ETW – European Tree Worker ( evropský arboristický certifikát ) Zajištění škodných událostí do výše 5 mil.