Častý dotaz ohledně sousedních stromů

§ 1016 (1) Plody spadlé ze stromů a keřů na sousední pozemek náleží vlastníkovi sousedního pozemku. To neplatí, je-li sousední pozemek veřejným statkem. (2) Neučiní-li to vlastník v přiměřené době poté, co ho o to soused požádal, smí soused šetrným způsobem a ve vhodné roční době odstranit kořeny nebo větve stromu přesahující na jeho pozemek, …
Pokračovat ve čtení Častý dotaz ohledně sousedních stromů

Řez dospělých stromů

Řez dospělých stromů   Řez patří mezi nejběžnější zásah při péči o strom. Řez jako pěstební zákrok provádíme u různých skupin dřevin odlišným způsobem. Jehličnany většinou řez nevyžadují, listnaté dřeviny vyžadují pravidelný a častější ořez během celého svého životního cyklu. Neodborný řez může způsobit nezvratné poškození, které bude ovlivňovat strom po celý jeho život nebo …
Pokračovat ve čtení Řez dospělých stromů

Kácení už jen do konce března

Možnost kácení je již jen do konce března, poté až zase od října. Důležité je mít zajištěné potřebné povolení, které Vám vydá příslušný odbor životního prostředí na úřadě, pod který spadáte. Na kácení dřevin se rovněž může uplatnit postup podle § 8 odst. 4 ZOPK. Ten stanoví, že povolení ke kácení dřevin není třeba, je-li stavem těchto dřevin zřejmě a bezprostředně …
Pokračovat ve čtení Kácení už jen do konce března