Kácení už jen do konce března

Možnost kácení je již jen do konce března, poté až zase od října.

Důležité je mít zajištěné potřebné povolení, které Vám vydá příslušný odbor životního prostředí na úřadě, pod který spadáte.

Na kácení dřevin se rovněž může uplatnit postup podle § 8 odst. 4 ZOPK. Ten stanoví, že povolení ke kácení dřevin není třeba, je-li stavem těchto dřevin zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu; v takovém případě ten, kdo bude kácet, musí kácení oznámit orgánu ochrany přírody do 15 dnů od jeho provedení.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *